Tạo Guest ID

Cập nhật: 19/02/2019

Url:

/api_create_guest_id.php

Method:

POST

Param:

 

Tham số Kiểu Bắt buộc Chú thích
hash string yes Mã hash_setting lúc đăng nhập 

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
    "error": "Không tạo đc tài khoản",
    "guest_id": "1231214433"
}
- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
    "error": "",
    "guest_id": ""
}

- guest_id: là id của guest vừa được tạo

 

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng