Lấy thông tin của list khách hàng

Cập nhật: 11/02/2019

 

Url:

/api_detail_user.php

Method:

POST

Param:

 

Tham số Kiểu  Bắt buộc Chú thích
admin_id int yes ID của admin
send_id int yes ID của khách hàng muốn lấy thông tin 
hash string yes Mã hash setting 

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
  "error": "Hash failed",
  "data": [],
  "status": 0
}

- status: trạng thái gọi api thành công hay không (1: thành công, 0: thành công)
- error: Thông báo lỗi nếu có

Thông tin trả về khi thành công

{
  "data": [
    {
      "name": "Bui van chien",
      "address": "51 Lê đại hành",
      "phone": "098837474",
      "email": "[email protected]",
      "social_link": "http://facebook.com/buivanchien",
      "cha_timesocial_avatar": "http://facebook.com/buivanchien/picture"
    }
  ],
  "status": 1,
  "error": ""
}

- status: trạng thái gọi api thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- msg: nội dung tin nhắn giữa 2 người

 

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng