Lấy lịch sử chat full theo trang

Cập nhật: 19/02/2019

Url:

/hischat.php

Method:

POST

Param:

Tham số Kiểu Bắt buộc Chú thích
sso_id int yes admin id của tài khoản
hash string yes Mã hash_setting lúc đăng nhập
page int yes Trang bạn cần lấy (30 bản ghi/ trang trả về ) 

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
    "error": "Khong co ma bao mat",
    "status": 0,
    "history": ""
}
- status: trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
  "error": "",
  "status": 1,
  "history": [
    {
      "online": 0,
      "use_name": "Khách - 156509782",
      "address": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "uss_sso_id": 156509782,
      "use_image": "http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/no_avatar_xx_small.gif",
      "time": 0,
      "to_image": "",
      "pro": 0,
      "hash": "a18e6636339533c68691e5d782c85370",
      "last_msg": [
        {
          "cha_id": "185185",
          "cha_min_id": "218",
          "cha_max_id": "156509782",
          "cha_message": "Khách: hà văn truyền  01668152371  chào anh chị",
          "cha_link": "http://www.sieuthitienloi.com/4425959/vua-moi-mo-cua-hang-ban-linh-phu-kien-dien-thoai-chinh-hang-gia-re-kinh-moi-cac-a-e-qua-ung-ho.html",
          "cha_time": "1436149648",
          "cha_owner_id": 156509782,
          "cha_support_id": "0",
          "cha_system_id": "0",
          "cha_key": "0",
          "cha_ip": "0"
        }
      ],
      "is_uservg": 0,
      "support_id": 0
    },
    {
      "online": 0,
      "use_name": "Khách - 161275629",
      "address": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "uss_sso_id": 161275629,
      "use_image": "http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/no_avatar_xx_small.gif",
      "time": 0,
      "to_image": "",
      "pro": 0,
      "hash": "c4b649fd9ca2134f4b8e8608462f5e14",
      "last_msg": [
        {
          "cha_id": "182351",
          "cha_min_id": "218",
          "cha_max_id": "161275629",
          "cha_message": "Khách: Dương Văn TRUNG  01678933316  Giầy đá bóng Adidas F50 MESSI đinh FG chuyên cỏ tự nhiên",
          "cha_link": "http://www.sieuthitienloi.com/4999389/giay-da-bong-san-co-nhan-tao-nike-adidas-puma-hang-vn-loai-1-hirosport-com-uy-tin-hang-dau-ha-noi.html",
          "cha_time": "1436109620",
          "cha_owner_id": 161275629,
          "cha_support_id": "0",
          "cha_system_id": "0",
          "cha_key": "0",
          "cha_ip": "0"
        }
      ],
      "is_uservg": 0,
      "support_id": 0
    },
      "is_uservg": 0,
      "support_id": 0
    }
  ]
}

- status: là trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- history: là dữ liệu lịch sử chat trả về theo tài khoản admin

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng