Các thuật ngữ trong vChat Bot 2020

Cập nhật: 26/11/2020

 • Tin nhắn: 

Là dạng văn bản/ tin nhắn thông thường. Bao gồm chữ, số và các ký hiệu. Không bao gồm hình ảnh, file âm thanh, dữ liệu khác. Nếu bạn thêm nhiều câu trả lời thì hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một câu trả lời để hiển thị. Dạng trả về sẽ giống như tin nhắn bạn nhắn với khách hàng thông thường.

 • Hình ảnh:

Là dạng tin nhắn chỉ bao gồm hình ảnh. Không bao gồm chữ, số và các ký hiệu hay file âm thanh, dữ liệu khác. Dạng trả về sẽ có dạng hình ảnh giống như file ảnh được gửi.

 • Thẻ thông tin:

  Là dạng câu trả lời bao gồm các yếu tố: Hình ảnh + tiêu đề + nội dung tin nhắn và các nút điều hướng được sắp xếp theo dạng cột (tuỳ chọn). Đây là dạng tin nhắn có thể dẫn tới các câu hỏi hay câu trả lời khác.
  Câu trả lời sẽ được thể hiện dưới dạng hình ảnh kèm nội dung và tiêu đề kèm theo các lựa chọn khác nếu có. 
  Hình ảnh được tải lên cần được dẫn dưới dạng link. Nếu không có nút điều hướng tin nhắn sẽ được trả về dưới dạng tin nhắn chữ và hình ảnh.

 • Tin nhắn + lựa chọn: Là dạng câu trả lời bao gồm các yếu tố: Nội dung tin nhắn và các nút điều hướng được sắp xếp theo dạng cột (tuỳ chọn). Đây là dạng tin nhắn có thể dẫn tới các câu hỏi hay câu trả lời khác.
  Câu trả lời sẽ được thể hiện dưới dạng nội dung tin nhắn kèm theo các lựa chọn khác nếu có.
  Nếu không có nút điều hướng (lựa chọn kèm theo) thì sẽ được trả về dạng tin nhắn thông thường.
 • Chuyển chat:

Khi sử dụng tính năng này. Sau khi khách hàng gửi một tin nhắn hoặc nhập thông tin theo yêu cầu (Ví dụ: SĐT; Tên; Tài khoản;...) thì cuộc chat sẽ được chuyển từ bot chat sang cho nhân viên của bạn ngay lập tức kèm theo một tin nhắn bạn đã nhập.

 • Nhiều lựa chọn: 

  Là dạng câu trả lời bao gồm các yếu tố: Nội dung tin nhắn và các nút điều hướng được sắp xếp theo dạng hàng ngang (tuỳ chọn). Đây là dạng tin nhắn có thể dẫn tới các câu hỏi hay câu trả lời khác.
  Câu trả lời sẽ được thể hiện dưới dạng nội dung tin nhắn kèm theo các lựa chọn khác nếu có.
  Nếu không có nút điều hướng (lựa chọn kèm theo) thì sẽ được trả về dạng tin nhắn thông thường.

 • Nút điều hướng:

  • Tiêu đề nút: Tên hiển thị của nút.

  • Click vào nút sẽ thực hiện: Hành động sẽ xảy ra sau khi nhấn vào nút.

   • Chuyển đến một kịch bản: Kịch bản được lựa chọn sẽ hiển thị ra sau khi nhấn vào nút.

   • Mở một URL: sau khi nhấn vào nút sẽ dẫn tới đường link đã được chỉ định.

   • Mở một cuộc gọi: Sau khi nhấn vào nút, sẽ thực hiện một cuộc gọi tới số đã được chỉ định.

   • Kết thúc cuộc chat: Kết thúc ngay cuộc chat/ Dừng chat.

   • Chuyển cuộc chat đến nhân viên: Chuyển cuộc chat từ vChat Bot sang cho nhân viên.

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng