Bước đầu tiên khi kết nối đến API vChat

Cập nhật: 15/02/2019

Bước 1: Bạn phải liên hệ với BQT vchat — Skype: Chien88edu để được cấp thông tin User, Pass để authorization khi kết nối đến api

Bước 2: Hướng dẫn authorization khi kết nối đến Api

- Tạo chuối digest để authorization

String getKeyDigest() {
 String nonce    = String.valueOf(randInt(0, 99999999));
 String timestamp  = String.valueOf(System.currentTimeMillis()/1000);
 String api_key   = "user";
 String api_secret = "pass";
 String hash    = MyHash.md5(String.format("%s:%s:%s:%s", nonce, api_key, api_secret, timestamp));
 String digest   = String.format("%s:%s:%s:%s", nonce, api_key, timestamp, hash);
 return digest;
 }

- Add chuối digest vào biến header khi gọi Api

public HttpBasicClientHelper(AsyncCallback asyncCallback) {
 this.asyncCallback = asyncCallback;
 client.setConnectionTimeout(20000);
 String digest = getKeyDigest();
 client.addHeader("X-Spreaker-Auth", digest);
 }

Bạn vượt qua được bước authorization này thì mới đến việc xử lý api

 

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng