Chặn khách (Banned)

Cập nhật: 07/04/2020

Url

/chat/banned/set

Method

Post

Tham số

Tên Mô tả Bắt buộc Kiểu dữ liệu
guest_id ID khách hàng int
conversation_id Id cuộc chat int
     
 
Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng