Lịch sử chat

Cập nhật: 22/04/2020

Url

/use/conversations

Method

Get

Tham số

Tên Mô tả bắt buộc Kiểu dữ liệu
page Trang cần lấy int
ds Thời gian từ ko yyyy-mm-dd
de Thời gian kết thúc ko yyyy-mm-dd

 

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng