Đăng nhập trực tiếp tài khoản qua API vChat

Cập nhật: 19/02/2019

Cách thức login vào tài khoản vChat trên App


Url:

/login_api_app.php

Method:

POST

Param:

 

Tham số  Kiểu  Bắt buộc Chú thích
username string yes user đăng nhập của tài khoản
password string yes mật khẩu đăng nhập của tài khoản
hash string yes là mã bảo mật bạn tự tạo chúng tôi sẽ cấp cho bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi 

Kết quả trả về khi có lỗi

{
  "error": "User name và Password không được để trống",
  "status": 0
}

- error : là thông điệp báo lỗi
- status : là trạng thái trả về (0: không thành công, 1: thành công)

Kết quả trả về không có lỗi

{
  "error": "",
  "status": 1,
  "uinfo": {
    "name": "Bui Van Chien",
    "imaege": "https://id.vatgia.com/avatar/50/000/000/da.png",
    "address": "Nam Định",
    "email": "[email protected]",
    "use_sso_id": 218
  },
  "hash": "596e4c064ef5850151473bc31df8618a",
  "domain_connect": "w41.vnpgroup.net",
  "port_connect": 8080,
  "is_admin": 1,
  "admin_id": "218",
  "list_manager": [
    {
      "id": "218",
      "is_admin": "1",
      "name": "Bùi văn chiến"
    },
    {
      "id": "15722",
      "is_admin": "0",
      "name": "bùi văn chién"
    },
    {
      "id": "19365",
      "is_admin": "0",
      "name": "Nguyễn Ngọc Ân"
    },
    {
      "id": "927308",
      "is_admin": "0",
      "name": "nguyễn thị tuyết"
    },
    {
      "id": "1108662",
      "is_admin": "0",
      "name": "Vô Lại Quân"
    },
    {
      "id": "1692260",
      "is_admin": "0",
      "name": "Nguyễn Thùy Dương"
    },
    {
      "id": "1786805",
      "is_admin": "0",
      "name": "Nguyễn Huy Phong"
    }
  ],
  "datajoin_new": [
    "{"channel":218,"hash":"b114a6a2bd0d86c03315f1785ea141f8"}"
  ],
  "datajoin": "{"channel":"218","hash":"b114a6a2bd0d86c03315f1785ea141f8"}",
  "hash_setting": "596e4c064ef5850151473bc31df8618a",
  "setting": {
    "notifi": 1,
    "feed": 1,
    "showmsg": 1
  }
}

Trong kết quả trả về chúng tôi có trả về các thông tin sau:
- uinfo : thông tin user
- list_manager : danh sách nhân viên hỗ trợ
- Thông tin kết nối socket:
 + domain_connect:
 + port_connect:
 + datajoin_new :
- hash_setting : là thông tin mã hóa quan trọng mà bạn sẽ phải dùng thường xuyên khi gọi api

Bước tiếp theo của bạn là hiển thị danh sách lịch sử chat

 

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng