Lấy nội dung chat giữa hai người

Cập nhật: 19/02/2019

Url:

/chistory.php

Method:

POST

Param:

 

Tham số  Kiểu  Bắt buộc Chú thích
to_id int yes ID của người bạn muốn lấy lịch sử
send_id int yes admin id của chính bạn 
hash string yes Mã hash chat giữa 2 người với nhau, mã này được lấy từ api đăng nhập qua id.vatgia.com hoặc api lấy lịch sử full theo trang. trong mỗi cuộc chat chúng tôi có trả về hash bạn có thể lấy hash ở đây để gọi api lấy lịch sử chat của 2 người
page int yes or no Nếu chi lấy trang đầu tiên thì không cần biến này
limit int yes or no số dòng tin nhắn trả về ( mặc định 50 tin nhắn cuối cùng ) 
groupmsg int yes or no nếu bằng 1 là dạng tin nhắn trả về dạng text, =0 là tin nhắn trả về dạng html 

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
  "error": "Hash failed",
  "support_online": 0,
  "support_id": 0,
  "msg": "",
  "status": 0
}

- status: trạng thái gọi api thành công hay không (1: thành công, 0: thành công)
- error: Thông báo lỗi nếu có

Thông tin trả về khi thành công

{
  "error": "",
  "support_online": 1,
  "support_id": "630394",
  "msg": [
    {
      "cha_id": "192408",
      "cha_min_id": "218",
      "cha_max_id": "630394",
      "cha_message": "Chào Bạn ! Mình Ở Bên <a target="_blank" href="http://Playmobile.vn">http://Playmobile.vn</a> Chuyên Phân Phối và Bán lẻ Điện thoại CHất lượng cao giá Rẻ nhất. Bạn Đang tìm mua Điện thoại ? Mình có thể tư vấn - Hỗ trợ giúp bạn được gì không ?Xem Facebook chúng tôi xả hàng giá rẻ từng giờ , từng ngày ! https://www.facebook.com/playmobilevn",
      "cha_link": "http://vchat.vn/home/support_v2.php",
      "cha_time": "1436156428",
      "cha_owner_id": 630394,
      "cha_support_id": "630394",
      "cha_system_id": "0",
      "cha_key": "0",
      "cha_ip": "712125308",
      "type": "text"
    },
    {
      "cha_id": "192410",
      "cha_min_id": "218",
      "cha_max_id": "630394",
      "cha_message": "cảm ơn bạn",
      "cha_link": "http://vatgia.com/438/3001006/apple-iphone-5s-16gb-space-gray-b%E1%BA%A3n-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF.html",
      "cha_time": "1436156289",
      "cha_owner_id": 218,
      "cha_support_id": "630394",
      "cha_system_id": "0",
      "cha_key": "0",
      "cha_ip": "1984319544",
      "type": "text"
    },
    {
      "cha_id": "192411",
      "cha_min_id": "218",
      "cha_max_id": "630394",
      "cha_message": "mình đang xem đã",
      "cha_link": "http://vatgia.com/438/3001006/apple-iphone-5s-16gb-space-gray-b%E1%BA%A3n-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF.html",
      "cha_time": "1436156295",
      "cha_owner_id": 218,
      "cha_support_id": "630394",
      "cha_system_id": "0",
      "cha_key": "0",
      "cha_ip": "1984319544",
      "type": "text"
    }
  ],
  "status": 1,
  "label_id": "0"
}

- status: trạng thái gọi api thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- msg: nội dung tin nhắn giữa 2 người
Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng