Lấy danh sách những người gửi tin nhắn offline cho mình

Cập nhật: 11/02/2019

 

Url:

/get_message_offline.php

Method:

POST

Param:

 

Tham số Kiểu Bắt buộc Chú thích 
admin_id int yes admin id của tài khoản
hash string yes Mã hash_setting lúc đăng nhập 

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
  "status": 0,
  "error": "Mã bảo mật không đúng"
}
- status: trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
  "status": 1,
  "error": "",
  "html": [
    {
      "off_id": 161275629,
      "off_name": "Khách 161275629",
      "off_count": 2,
      "off_company": "",
      "off_image": ""
    }
  ]
}

- status: là trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)

 

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng