Upload ảnh lên server (dùng khi chat có gửi ảnh)

Cập nhật: 11/02/2019

 

Url:

/upload_image.php

Method:

POST

Param:

 

Tham số Kiểu  Bắt buộc  Chú thích 
sso_id int yes admin id của tài khoản
hash string yes Mã hash_setting lúc đăng nhập 
picture  object yes Data của ảnh được bắn lên 

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
    "status": 0,
    "error": "Mã bảo mật không đúng"
}
- status: trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
    "status": 1,
    "error": "",
    "data" : "http://vchat.vn/pictures/2015/07/06/dgs23423142342.jpg"
}

- status: là trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)

 

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng