Lấy nội dung chat giữa hai người

Cập nhật: 11/02/2019

Url:

/chistory.php

Method:

POST

Param:

 

Tham số  Kiểu  Bắt buộc Chú thích
to_id int yes ID của người bạn muốn lấy lịch sử
send_id int yes admin id của chính bạn 
hash string yes Mã hash chat giữa 2 người với nhau
page int yes or no Nếu chi lấy trang đầu tiên thì không cần biến này
limit int yes or no số dòng tin nhắn trả về ( mặc định 50 tin nhắn cuối cùng ) 
groupmsg int yes or no nếu bằng 1 là dạng tin nhắn trả về dạng text, =0 là tin nhắn trả về dạng html 

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
  "error": "Hash failed",
  "support_online": 0,
  "support_id": 0,
  "msg": "",
  "status": 0
}

- status: trạng thái gọi api thành công hay không (1: thành công, 0: thành công)
- error: Thông báo lỗi nếu có

Thông tin trả về khi thành công

{
  "error": "",
  "support_online": 1,
  "support_id": "630394",
  "msg": [
    {
      "cha_id": "192408",
      "cha_min_id": "218",
      "cha_max_id": "630394",
      "cha_message": "Chào Bạn ! Mình Ở Bên <a target="_blank" href="http://Playmobile.vn">http://Playmobile.vn</a> Chuyên Phân Phối và Bán lẻ Điện thoại CHất lượng cao giá Rẻ nhất. Bạn Đang tìm mua Điện thoại ? Mình có thể tư vấn - Hỗ trợ giúp bạn được gì không ?Xem Facebook chúng tôi xả hàng giá rẻ từng giờ , từng ngày ! https://www.facebook.com/playmobilevn",
      "cha_link": "http://vchat.vn/home/support_v2.php",
      "cha_time": "1436156428",
      "cha_owner_id": 630394,
      "cha_support_id": "630394",
      "cha_system_id": "0",
      "cha_key": "0",
      "cha_ip": "712125308",
      "type": "text"
    },
    {
      "cha_id": "192410",
      "cha_min_id": "218",
      "cha_max_id": "630394",
      "cha_message": "cảm ơn bạn",
      "cha_link": "http://vatgia.com/438/3001006/apple-iphone-5s-16gb-space-gray-b%E1%BA%A3n-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF.html",
      "cha_time": "1436156289",
      "cha_owner_id": 218,
      "cha_support_id": "630394",
      "cha_system_id": "0",
      "cha_key": "0",
      "cha_ip": "1984319544",
      "type": "text"
    },
    {
      "cha_id": "192411",
      "cha_min_id": "218",
      "cha_max_id": "630394",
      "cha_message": "mình đang xem đã",
      "cha_link": "http://vatgia.com/438/3001006/apple-iphone-5s-16gb-space-gray-b%E1%BA%A3n-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF.html",
      "cha_time": "1436156295",
      "cha_owner_id": 218,
      "cha_support_id": "630394",
      "cha_system_id": "0",
      "cha_key": "0",
      "cha_ip": "1984319544",
      "type": "text"
    }
  ],
  "status": 1,
  "label_id": "0"
}

- status: trạng thái gọi api thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- msg: nội dung tin nhắn giữa 2 người
Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: vchat@vatgia.com

Group Facebook hỗ trợ khách hàng