API trả về hash chat giữa 2 người

Cập nhật: 11/02/2019

Url:

/gsct.php

Method:

POST

Param:

Tham số Kiểu Bắt buộc  Chú thích 
send_id int yes admin id của tài khoản
token string yes Mã hash_setting lúc đăng nhập 
to_id int yes ID của khách hàng bạn muốn Ban

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
  "error": "Mã bảo mật không đúng",
  "avatar": "",
  "hash": "",
  "name": "Khách 630394"
}

- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
  "error": "",
  "avatar": "https://id.vatgia.com/avatar/100/000/99e/7a.png",
  "hash": "1fa65184a4bad9c987f84e39c365d22b",
  "name": "Hệ thống Bán lẻ PLAYMOBILE"
}

- hash: mã dùng để gửi chat giữa 2 người
Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng