API kiểm tra trạng thái online, offline của user hoặc list_user

Cập nhật: 11/02/2019

Url:

/api_check_multi_online.php

Method:

POST

Param:

Tham số Kiểu  Bắt buộc  Chú thích
admin_id int yes admin id của tài khoản
hash string yes Mã hash_setting lúc đăng nhập 
list_id string yes ID của khách hàng bạn muốn Ban ( nếu muốn check nhiều ID thì mỗi id cáh nhau bằng dấu ",")

Thông tin trả về khi có lỗi

{
  "status": 0,
  "error": "Mã bảo mật không đúng"
}
- status: trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
  "status": 1,
  "data": [
   218 : 0,
   234 : 1
  ]
}

- status: là trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- data: là dữ liệu trả về theo từng id, (1: online, 0: offline)
Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng