Để làm Email Marketing hiệu quả – Các thuật nuôi dưỡng theo mô hình AIDA (InfoGraphics)

Đăng ngày: 20/11/2017 - 14:04:26 PM

Hướng dẫn các bạn làm email marketing hiệu quả qua chiến lược nuôi dưỡng khách hàng mục tiêu sử dụng phần mềm chuyên dụng và chiến lược nội dung bài bản nhất hiện nay bằng 1 Infographics rất đầy đủ của HatchBuch biên soạn.

Chúng ta không thể chỉ Spam nội dung email tùy tiện đến khách hàng khi có email mà cần phải nuôi dưỡng qua 4 giai đoạn : Dẫn dắt chú ý (Attention) – Gia tăng yêu thích (Interest) – Xem xét cơ hội (tạo ham muốn – Desired) và dẫn đến giai đoạn bán hàng (Action).

 

Khi dùng Chiếc lược Nuôi dưỡng AIDA cần rất nhiều các Tactics – chiến thuật content đỉnh cao và sau đây là phân loai các Tactics chi tiết:

 

 

Trong quá trình nuôi dưỡng AIDA thì HatchBuck cho chúng ta biết về chiến lược nội dung và tương tác như thế nào để dẫn dắt khách hàng theo các chiến thuật nội dung tương ứng như là Blog content, Infographics, Sự kiện, Ngữ cảnh, Bài đánh giá, Thông báo ngày lễ, Giảm giá lớn...

Vchat là gì ? Nếu bạn có website, bạn hãy tích hợp vChat vào website của mình để có thể hỗ trợ khách hàng trực tuyến đang truy cập vào website của bạn tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày.Tiện ích của vChat giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng ngay lập tức... Chi tiết