Xem thông tin khách hàng, lịch sử truy cập, tạo ghi chú, chuyển cuộc chat, chặn khách chat như thế nào ?

Đăng ngày: 09/11/2015 - 16:44:09 PM

Truy xuất thông tin khách hàng và trải nghiệm các tính năng trong cuộc chat trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với vchat

Tại cửa sổ chat với khách hàng, ấn vào nút “ ...” ở góc trên bên phải

Tại đây, bạn có thể xem các thông tin khách hàng như: Địa chỉ IP, Tên, địa chỉ, số điện thoại và vị trí của khách hàng.

Ngoài ra, ấn vào “Lịch sử truy cập”, bạn có thể xem khách hàng đã truy cập vào những website nào, chủ động hỗ trợ khách hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ấn vào “Ghi chú khách hàng” để tự tạo ghi chú cho khách hàng.

Ấn vào “Chuyển cuộc chat” để chuyển cuộc chat cho nhân viên khác. Bạn sẽ rời cuộc chat và không nhìn thấy tin nhắn nữa.

Ấn vào “Chặn chat khách này” để chặn khách đang chat.

Vchat là gì ? Nếu bạn có website, bạn hãy tích hợp vChat vào website của mình để có thể hỗ trợ khách hàng trực tuyến đang truy cập vào website của bạn tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày.Tiện ích của vChat giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng ngay lập tức... Chi tiết