Cài đặt Tag câu trả lời mẫu, cài đặt Nhãn khách hàng

Đăng ngày: 11/11/2015 - 16:56:43 PM

Tùy chỉnh các mẫu câu trả lời khác nhau nhắm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và chính xác hơn. Ngoài ra, bạn có thể nhóm khách hàng thành từng nhóm để dễ nhận diện với tính năng Cài đặt Nhãn khách hàng.

  • Cài đặt Tag câu trả lời mẫu:

B1: Click vào tab “Cài đặt”

B2: Click vào “Cài đặt tag”, tại đây, bạn có thể tùy chọn và thêm các tag câu trả lời mẫu, giúp việc hỗ trợ khách hàng nhanh và chính xác hơn.

Untitled.png

B3: Chọn “Lưu cài đặt” để lưu thay đổi.

  • Cài đặt Nhãn khách hàng như thế nào?

B1: Click vào tab “Cài đặt”

B2: Click vào “Cài đặt nhãn khách hàng”. Nhãn khách hàng phục vụ mục đích Nhóm khách hàng thành từng nhóm khác nhau để có thể quản lý khách hàng theo nhóm.

Untitled.png

B3: Chọn “Lưu cài đặt” để lưu thay đổi.

Vchat là gì ? Nếu bạn có website, bạn hãy tích hợp vChat vào website của mình để có thể hỗ trợ khách hàng trực tuyến đang truy cập vào website của bạn tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày.Tiện ích của vChat giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng ngay lập tức... Chi tiết