Các cài đặt Khung chat

Đăng ngày: 14/11/2015 - 11:18:47 AM

Tùy chỉnh cửa sổ chat chỉ với vài thao tác đơn giản, giúp cho cuộc chat trở nên thú vị và khuyến khích khách hàng tương tác.

Bạn có thể tùy chỉnh Màu sắc, Vị trí, Ảnh mời chat, Tiêu đề hiển thị … và hơn thế nữa tại Cài đặt Khung chat

 

Chỉnh sửa giao diện cửa sổ chat như thế nào?

B1: Click vào tab “Cài đặt”

B2: Click vào “Khung Chat”, chọn “Giao diện”. Tại đây, bạn có thể chọn style cửa sổ chat (hiện đại hoặc cổ điển), vị trí cửa sổ chat ( Trái hoặc phải màn hình), Màu sắc cửa sổ chat.

Untitled.png

B3: Chọn Lưu cài đặt để lưu thay đổi.

 

Cách cài đặt tự động mời khách chat

B1: Click vào tab “Cài đặt”

B2: Click vào “Khung Chat”, chọn “Mời khách chat”. Chức năng mời khách chat sẽ hiển thị sau phần Ảnh mời chat nếu phần Ảnh mời chat được sử dụng. Có các tùy chọn như trên ảnh, có thể sửa đổi lời mời chat và thời gian bật lời mời chat.

Untitled.png

B3: Chọn Lưu cài đặt để lưu thay đổi.

 

Kho ảnh mời chat phong phú

B1: Click vào tab “Cài đặt”

B2: Click vào “Khung Chat”, chọn “Ảnh mời chat”. Tích vào “ Có bật ảnh mời chat”. Sau khi chọn sử dụng ảnh mời chat, kho ảnh mời chat sẽ hiện ra. Ảnh mời chat sẽ hiện ở phía trên box chat khuyến khích khách hàng đặt câu hỏi.

Untitled.png

B3: Chọn Lưu cài đặt để lưu thay đổi.

 

Chỉnh sửa tiêu đề hiển thị tại khung chat như thế nào?

Dùng để thay đổi tiêu đề hiển thị trên box chat cũng như thay đổi ảnh đại diện, thông tin nhân viên tư vấn, và các thông tin khác hiện trên box chat.

B1: Click vào tab “Cài đặt”

B2: Click vào “Khung Chat”, chọn “Tiêu đề hiển thị”.

Untitled.png

B3: Chọn Lưu cài đặt để lưu thay đổi.

 

Chức năng câu trả lời tự động

B1: Click vào tab “Cài đặt”

B2: Click vào “Khung Chat”, chọn “Trả lời tự động”. Tích vào ô “Tôi có sử dụng chức năng câu trả lời tự động”. Tại đây, bạn có thể tùy chọn các câu trả lời tự động tùy chỉnh thời gian và điều kiện trả lời tự động.

Untitled.png

B3: Chọn Lưu cài đặt để lưu thay đổi.

Vchat là gì ? Nếu bạn có website, bạn hãy tích hợp vChat vào website của mình để có thể hỗ trợ khách hàng trực tuyến đang truy cập vào website của bạn tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày.Tiện ích của vChat giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng ngay lập tức... Chi tiết