Các cài đặt cho khách hàng trước và trong khi chat

Đăng ngày: 13/11/2015 - 16:10:15 PM

Bao gồm các cài đặt Nhập thông tin khách hàng trước khi chat, Hỏi bộ phận trước khi chat và Gửi ảnh trong khi chat

Các cài đặt cho khách hàng trước khi chat giúp cho chủ website biết được các thông tin cơ bản về khách hàng của mình như Email, số điện thoại ... đồng thời giúp cho khách hàng lựa chọn được chính xác bộ phận có thể hỗ trợ vấn đề đang gặp phải một cách tốt nhất. Các cài đặt này nằm trong mục Cài đặt khác trên tab Cài đặt.

Để cài đặt Chọn bộ phận hỗ trợ trước khi chat:

B1: Đăng nhập vào vChat

B2: Click vào tab “Cài đặt”

B3: Click vào “Khung Chat”, chọn “Cài đặt khác”, tích vào “Chọn bộ phận hỗ trợ trước khi chat”

Untitled.png

B4: Chọn “Lưu cài đặt” để lưu thay đổi.

 

Để cài đặt chọn “Nhập thông tin khách hàng trước khi chat”

B1: Đăng nhập vào vChat

B2: Click vào tab “Cài đặt”

B3: Click vào “Khung Chat”, chọn “Cài đặt khác”, tích vào “Nhập thông tin cá nhân trước khi chat”.

Untitled.png

B4: Chọn “Lưu cài đặt” để lưu thay đổi.

Tích vào "Cho phép khách hàng gửi ảnh khi chat" để cài đặt khách hàng gửi ảnh

Vchat là gì ? Nếu bạn có website, bạn hãy tích hợp vChat vào website của mình để có thể hỗ trợ khách hàng trực tuyến đang truy cập vào website của bạn tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày.Tiện ích của vChat giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng ngay lập tức... Chi tiết