Tiếng Viêt ▾

Tiếng Viêt

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

VChat cho windows

 
Bản 3.0.19 Bản 4.0.9
DOWNLOAD

Trong trường hợp không thể cài đặt vChat , hoặc trong quá trình chạy bị lỗi, rất có thể máy tính của bạn chưa có Microsoft Net Framework.
Download và cài đặt Microsoft Net Framework tại đây

Net framework

DOWNLOAD

Download

 

Hướng dẫn sử dụng bản vChat PC 4.0