VChat cho windows

 
Bản 4.2.3

Download

 

Hướng dẫn sử dụng bản vChat PC 4.2.3