[vChat] Tính năng mới: Phân chia nhân viên hỗ trợ cho từng Website

Đăng ngày: 13/04/2018 - 14:52:40 PM

Tính năng mới này áp dụng cho mã nhúng 4.0

Bạn đang có nhiều Webiste cùng với nhiều nhân viên hỗ trợ và bạn muốn mỗi nhân viên của mình chỉ chuyên trách cho 1 hoặc 1 số Website trong các danh sách Website của bạn, đặt dưới sự quản lí chung của 1 tài khoản chính?

 

Với bản 2.0 trước đây, để thực hiện điều đó là việc không thể, bạn cần phải đăng kí cho mỗi Website 1 tài khoản độc lập để quản lý. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn không thể theo dõi tất cả tin nhắn, thống kê của các Website trên cùng 1 tài khoản chính.

 

Nhưng với bản 4.0 thì mọi thứ đã thay đổi với sự bổ sung tính năng mới “Phân chia Nhân viên hỗ trợ cho từng Website”.

 

Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng khi bạn mua nhiều hơn 1 tài khoản.

 

Làm thế nào để phân chia nhân viên hỗ trợ cho từng Website?

 

Để cài đặt tính năng này, bạn cần tiến hành theo các bước sau:

 

Bước 1: Cần thêm các tài khoản phụ vào tài khoản chính bạn muốn quản lí bằng cách tại Trang Quản trị, truy cập cập vào Cài đặt > Phân quyền. Sau đó thêm Email của tài khoản phụ.

 

 

Lưu ý:

- Bạn phải mua thêm số lượng tài khoản nhân viên hỗ trợ

- Các email tài khoản phụ phải đã được đăng kí trên id.vatgia.com

 

Bước 2:  Thiết lập từng tài khoản tham gia vào 1 hoặc 1 số Website của bạn:  Tại trang Cài đặt  > Tích hợp > Danh sách Website tích hợp.

 

- Nhập tên Website bạn phân cho nhân viên.

- Chọn nhân viên phụ trách bằng cách tích chọn

- Sau đó nhấn Gửi lên

 

 

Sau khi cài đặt xong, toàn bộ tin nhắn sẽ được phân chia như sau:

 

- Trong TH tài khoản được phân cho Website đang Online, tất cả cuộc chat của Website đó sẽ được bắn về tài khoản đó.

- Trong TH tài khoản được phân cho Website đang Offline, tất cả cuộc chat của Website đó sẽ được bắn về cho tài khoản chính.

 

Thêm vào đó, bạn cũng có thể xem chi tiết từng cuộc chat trong Phần Lịch sử và báo cáo Thống kê  của từng tài khoản  trong Trang Quản trị của tài khoản chính:

 

Vchat là gì ? Nếu bạn có website, bạn hãy tích hợp vChat vào website của mình để có thể hỗ trợ khách hàng trực tuyến đang truy cập vào website của bạn tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày.Tiện ích của vChat giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng ngay lập tức... Chi tiết